პერიფერიული მოწყობილობები

დიაგნოსტიკა „სტანდარტული“ უფასო
დიაგნოსტიკა სრული ფასი შეთანხმებით
კონსულტაცია აუცილებელ და რეკომენდირებულ შესაკეთებელ ნაწილებზე, საჭირო პროცედურებზე უფასო
პრინტერები შემოწმება, შეკეთება, კომპონენტების შეცვლა ფასი შეთანხმებით
სკანერები შემოწმება, შეკეთება, კომპონენტების შეცვლა ფასი შეთანხმებით
ასლგადამღები აპარატების შემოწმება, შეკეთება, კომპონენტების შეცვლა ფასი შეთანხმებით
სხვა საბეჭდი მოწყობილობების შემოწმება, შეკეთება, კომპონენტების შეცვლა ფასი შეთანხმებით